مسولیت اجتماعی از نظر شرکت سایپا

مسولیت های اجتماعی :

به دلیل آنکه در یک بنگاه اقتصادی سهامداران و همچنین ذی نفعان نقش های خیلی مهمی دارند گروه سایپا هم  در این خصوص خود را مبرا نداسته و به این قضیه توجه خاصی نشان داده است

گروه سایپا تلاش می کند تا مسولیت های اجتماعی خود را در برابر جامعه و مشتریان و دولت و سهامداران به طور خیلی خوبی ایفا نماید .

 براي گروه جامعه سه آيتم حفظ محيط زيست،کاهش آلايندگي و مديريت بهينه سوخت خودروها مد نظرقرار گرفته شده است. براي گروه مشتريان نيز توليد محصول با کيفيت و ايمن، خدمات پس از فروش با کيفيت، قيمت مناسب و تنوع محصول مد نظر مي باشد. در گروه دولت نيز نگاه ارتقاء محصولات در راستاي انطباق با استانداردهاي 55 گانه دنبال مي شوند و در گروه سهامداران نيز با نگاه انتفاعي به هزينه کمتر و سود بيشتر دقت مي گردد.

حمايت بشر دوستانه

نيكسا (موسسه نيكوكاري كاركنان سايپا)

در تدوين آرمان و استراتژي شركت نيكسا، به عنوان يك سازمان غيردولتي، غير سياسي و غير انتفاعي، خدمات داوطلبانه خود را بر اساس تعاليم الهي و اسلامي و رعايت كرامت انساني و با انگيزه انسان دوستانه، مردم محور و قانونمند ارائه مي نمايد مدنظر قرار گرفته است . اين موسسه همواره برآن است تا با توانمند سازي مردم و جامعه ، زمينه رفع(كاهش) آسيب هاي اجتماعي را با مشاركت عامه فراهم سازد.

رسالت موسسه نيكسا

 • انجام حمايت هاي مالي از خانواده هاي نيازمند
 • ارائه خدمات سلامت، بهداشت و درمان
 • حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست
 • كارآفريني و ارائه راه كارهاي شغلي جهت توانمند سازي خانواده هاي تحت پوشش
 • فعاليتهاي فرهنگي و انجام مطالعات علمي و پژوهشي در جهت رفع و كاهش آسيبهاي اجتماعي

موسسه خيريه نيك انديشان رمضان (تحت پوشش گروه خودروسازي سايپا)

گروه خودروسازي سايپا در راستاي انجام مسئوليت هاي اجتماعي خود و با هدف متمركز نمودن فعاليتهاي خيريه ، در سال 1384 اقدام به تاسيس موسسه خيريه نيك انديشان رمضان نمود .
بخش عمده فعاليتهاي اين موسسه ساخت مراكز آموزشي در مناطق محروم كشور با هماهنگي سازمانهاي ذيربط مي باشد .

 • ساخت دبستان 5 كلاسه در روستاي خرد ، بخش هشتبندي شهرستان ميناب از استان هرمزگان.
 • ساخت دبستان 4 كلاسه در روستاي خرد ، بخش هشتبندي شهرستان ميناب از استان هرمزگان.
 • ساخت دبستان 4 كلاسه در روستاي محروم استان خوزستان.
 • احداث مجتمع آموزشي بخش حتي خوزستان
 • احداث مدرسه قلقاتي زنجان
 • احداث مدرسه طلوبين سمنان

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید