دسته: شرکت سایپا

سایپا برند برتر ایرانی

شرکت سایپا از طریق ایجاد یک نام تجاری خاص و همچنین خلق هویتی منحصر به فرد و نهایتا به وجود آوردن ارزش خاص برای مشتریانش موفق شده است برند خود را در داخل ارتقا بخشد .
البته که باید این نکته را هم متذکر شد که این دستاورد شرکت سایپا به راحتی توسط رقبا قابل تقلید کردن نمی باشد .

فلسفه و نگرش شرکت سایپا

کمپانی سایپا پنج اصل و نگرش را سرلوحه خود قرار داده است . این 5 اصل به شرح زیر می باشد :
1. کم کردن ریسک در سرمایه گذاری ها
2. دست یابی به بهترین برند ایرانی
3. رهبری کردن هزینه های رقابتی
4. ایجاد ارزش همیشگی برای ذینفعان
5.رشد مستمر و متوازن