برچسب: آرم

تاریخچه سایپا

شرکت سایپا تا سال 1364 از آرم رنو و سیتروئن استفاده میکرد اما بعد از آنکه این کمپانی سیاست های تولیدی جدیدی را برای خود در پیش گرفت و همچنین بعد از آنکه این شرکت محصولات خود را گسترش داد و ایجاد تنوع در محصولات خود را سر لوحه کارهایش قرار داد و در سال 1363 برای خود برنامه ریزی هایی کرد دیگر لازم شده بود که این شرکت یک نام اختصاصی برای خود داشته باشد .