برچسب: احداث

سایپا و احداث مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست بم

با وقوع حادثه ای که در شهرستان بم و در تاریخ دی ماه سال 1382 رخ داد آسیب های خیلی زیادی به مردمان این منطقه وارد گشت و در این حادثه کودکان زیادی بی سرپرست شدند .
در این راستا کمپانی سایپا با توجه به سیاست ها و اهدافی که در نظرگرفته است برای کمک به مردمان این منطقه اقداماتی را انجام داده است مانند : کمک به امور خیریه و همچنین احداث مجتمعی برای کودکان بی سرپرست . کمپانی سایپا این اقدام را با هماهنگی شرکت سپهر بم انجام داد