برچسب: بررسی سایپا یدک

بررسی سایپا یدک

کمپانی سایپا یدک به منظور تهیه نمودن قطعات یدکی محصولات شرکت سایپا و همچنین جهت ارائه خدمات پس از فروش محصولات شرکت سایپا تاسیس شده است .
سایپا یدک وظیفه دارد به ارزیابی فعالیت های نمایندگی ها بپردازد و همچنین به مدیریت نمودن نمایندگی ها از لحاظ توسعه کمی و کیفی می پردازد .