برچسب: بررسی

بررسی خودروی ساینا

اتومبیل ساینا در حقیقت نسخه فیس لیفت شده تیبا می باشد و اگر قرار بود بنا بر رویه صنعت خودروسازی رفتار گردد نباید نام این خودرو جدای از نام تیبا می شد اما با این وجود می بینیم که ترجیح داده شده است نام این خودرو از تیبا به ساینا تغییر داده شود.
خودروی ساینا قرار می باشد که به زودی روانه بازار کشور ایران شود .