برچسب: برند برتر

سایپا برند برتر ایرانی

شرکت سایپا از طریق ایجاد یک نام تجاری خاص و همچنین خلق هویتی منحصر به فرد و نهایتا به وجود آوردن ارزش خاص برای مشتریانش موفق شده است برند خود را در داخل ارتقا بخشد .
البته که باید این نکته را هم متذکر شد که این دستاورد شرکت سایپا به راحتی توسط رقبا قابل تقلید کردن نمی باشد .