برچسب: بلبرینگ های ماشین

چند نمونه از بلبرینگ ها و کاربردهایشان

همان طور که میدانید بلبرینگ های خودرو انواع و اقسام زیادی دارند . یکی از انواع بلبرینگ ها بلبرینگ هایی هستند که در زیر ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند . بلبرینگ هایی که در زیر ساختمان ها مورد استفاده قرار گرفته است درست مانند بلبرینگ های ساده مورد استفاده قرار گرفته در زیر میزهای گردان می باشد و در مواقعی که زلزله روی میدهد مورد استفاده قرار می گیرد .