برچسب: تیبا

بررسی ظاهری خودروی ساینا

خودروی ساینا ساخته شده بر روی پلت فرم خودروی تیبا می باشد و همین امر یعنی که سطح توقعمان را به پایین ترین سطح برسانیم .
وقتی که با حداقل سطح توقعمان به خودروی ساینا نگاه میکنیم می توانیم نقاط قابل قبولی در آن پیدا نماییم . اما به طور کلی یکی از ایراد های که به طراحی این خودرو گرفته شده است این می باشد که نمای جلویی با عقبی آن اصلا با هم هماهنگی ندارند