برچسب: جامعه

مسولیت اجتماعی از نظر شرکت سایپا

به دلیل اهمیتی که سهامداران و ذینفعان در یک بنگاه اقتصادی دارند گروه سایپا هم به این مهم توجه خاصی نشان داده است و همه تلاشش را به کار می گیرد تا مسولیت های خود را در قبال 4 رده شامل : جامعه و سهامداران و مشتریان و دولت ایفا نماید
درسال 1384 بود که کمپانی سایپا اقدام به ساخت موسسه خیره نیک اندیشان رمضان نمود .