برچسب: جانشین

جانشین نیسان آبی کیست؟

زامیاد دیگر تصمیم گرفته است که به جای خودروی نیسان آبی خود یک خودروی مدرن تری را جانشین آن کند
مدیر عامل شرکت زامیاد طبق مصاحبه ای که با رسانه ها کرده است بیان نموده است جدیدا یک سری استاندارد های به عرصه صنعت خودروسازی وارد گشته است که کار خودروسازان را مشکل کرده است . این قوانین در خصوص مصرف بنزین و همچنین امنیت خودرو بوده است .
به وجود آوردن مشکلات برای خودروسازان از این رو می باشد که از یک طرف امکان افزایش قیمت خودروها وجود ندارد و از طرف دیگر هم انجام این قوانین نیازمند نقدینگی می باشد