برچسب: رقابت

رقبای ساینا در بازار صفرکیلومتر ها

در حال حاضر شرایط بازار خودروها به گونه ای شده است که هر خودرویی را می توان به صورت اقساطی خریداری نمود .
دو خودروی پراید و تیبا می توانند با قیمت پایینی که دارند رقبای ساینا به حساب آیند اما از این دو می گذریم و به سراغ خودروهای گران تر می رویم.
در این شرایطی که می توان خودروهای خوب را به صورت قسطی خریداری نمود می توان به جای خریدن ساینا به سراغ خودروهای بهتری رفت و آن ها را به طور قسطی خرید .