برچسب: سرگذشت

پیشینه شرکت سایپا

در سال 1344 شرکت سایپا با سرمایه نخستین 160 میلیون ریال تاسیس گردید .
در زمان تاسیس این کمپانی با نام شرکت ایرانی تولید اتومبیل سیتروئن ایران معرفی گردید اما در سال 1354 بود که نامش را تغییر داد و با نام انحصاری سایپا معرفی گردید.
این کمپانی در سال 1345 به ثبت رسیده و بعد از 2 سال به بهره برداری رسید .

سرگذشت کمپانی سایپا

در سال 1344 شرکت سایپا با همکاری سیتروئن فرانسه تاسیس گردید .
در سال 1391 بود که شرکت سایپا با تولید نمودن تعداد 477.890 ذستگاه خودرو موفق گشت تا به میزان 42 درصد از سهام بازار خودروی ایران را به خودش اختصاص دهد .
با این میزان تولید خودرو در سال 91 توانست بعداز ایران خودرو عنوان دومین خودروساز ایرانی را به خود اختصاص دهد.