برچسب: شروع فعالیت سایپا سیتروئن

شروع فعالیت شرکت سایپا سیتروئن

مدیران ارشد دو کمپانی سایپا و سیتروئن پس از مذاکره هایی که با یکدیگر داشتند سر در شرکت سایپا کاشان را تغییر داده و با نام سایپا سیتروئن کار خود را به صورت رسمی در ایران شروع کردند .
شرکت سایپا سیتروئن در ایران به صورت رسمی ثبت گردید و همچنین فعالیت خود را به صورت عملیاتی آغاز نمود .
اعضای هیت مدیره شرکت سایپا سیتروئن مشخص و معرفی گردیدند .