برچسب: شرکت

سرگذشت کمپانی سایپا

در سال 1344 شرکت سایپا با همکاری سیتروئن فرانسه تاسیس گردید .
در سال 1391 بود که شرکت سایپا با تولید نمودن تعداد 477.890 ذستگاه خودرو موفق گشت تا به میزان 42 درصد از سهام بازار خودروی ایران را به خودش اختصاص دهد .
با این میزان تولید خودرو در سال 91 توانست بعداز ایران خودرو عنوان دومین خودروساز ایرانی را به خود اختصاص دهد.