برچسب: طراحی بدنه

طراحی بدنه خودروی ساینا

طراحی ظاهری خودروی ساینا با کمی ارفاق کردن و همچنین در نظر نگرفتن خطوطی که برروی سپر جلو وجود دارد قادر است نمره قبولی را اخذ نماید .
در حقیقت می توان گفت که خودروی ساینا یک قدم نه چندان بزرگ به سوی پیشرفت می باشد .
ساینا به دلیل داشتن جلو پنجره عریضش و همچنین داشتن چراغ های چند ضلعی با فرم کلی افقی یک فرم اسپرت بودن به خود گرفته است .