برچسب: طراحی در سایپا

فرایند و مراحل طراحی خودرو در گروه خودروسازی ساپیا

خودروسازی شامل فرایندهایی می شود. یکی از مراحل ابتدایی خودروسازی طراحی خودرویی است که قرار است تولید شود. در شرکت ساپیا نیز مانند بسیاری دیگر از شرکت های تولید کننده خودرو کار طراحی ماشین خود شامل بخش های می شود که در نتیجه به طرح نهایی و اصلی منجر می شود.