برچسب: قیمت ساینا در سال 96

قیمت ساینا در سال 1396

در سال 1396 کمپانی خودروسازی سایپا برای اتومبیل ساینای خود در نسخه ای ایکس قیمتی معادل 27.888.000 تومان اعلام داشت .
این قیمت مذکور در ابتدا معادل 23.730.980 تومان بوده است که زمانی که با مبالغ دیگر مانند: بیمه و … جمع گردیده به 27 میلیون و 888 هزار تومان رسیده است .