برچسب: مشتریان

خودروی ساینا به مشتریان تحویل داده شد

اتومبیل ساینا توسط کمپانی بزرگ سایپا در اواخر سال 94 به مشتریان پیش فروش شد .
این خودرو را نهایتا در اواخر اردیبهشت ماه بود که شروع به تحویل دادن به مشتریان کردند .
به همین دلیل برخی از مالکان با خودروی ساینا که محصول جدید کمپانی سایپا بوده است در حدود 2.000 کیلومتر راه رفته اند و بیان داشته اند که از این خودرو رضایت نسبی داشته اند .