برچسب: معایب

آیا ساینا خودروی خوبی است؟

پیش فروش خودروی ساینا توسط سازنده آن آغاز گردیده است اما به نظر می رسد خرید این خودرو چندان خوب نباشد چراکه این خودرو همان خودروی تیبا می باشد با کمی تغییرات جزیی و گذشته از آن این خودرو دارای قیمتی معادل 28.000.000 تومان می باشد .
در خودروهای دیگر هم مانند سمند کار فیس لیفت انجام می شده اما خودروهای جدید همان نام سمند را با خود به یدک می کشیدند اما ساینا با زیرکی خود را از خانواده اش جدا کرده است و نامی جدید برای خود برگزیده است!