برچسب: مونتاژ

CERATO | سراتو (مونتاژ سایپا)

نقطه های قوت سراتو2لیتری مونتاژ سایپا در مقایسه با جیلی امگرند و MG350 شامل موارد ذیل می باشد :
زیبایی بیشتر این محصول نسبت به این دو می باشد
برند معتبر تر سراتو و در نتیجه آن عامه پسند تر این خودرو نسبت به آن دو مدل می باشد
و در نهایت اینکه این خودرو توسط هم وطنان خودمون تولید میگردد