برچسب: نظارت بر طرح نوروزی 96

نظارت تیم بازرسی و سایپا یدک بر طرح امداد نوروزی 96

فعالیت نظارت بر امدادرسانی هایی که در طول دوره تعطیلات نوروزی سال 96 به مشتریان گروه خودروسازی سایپا می شده است توسط 8 تیم 2 نفره و همچنین 2 تیم مستقر گردیده در دفتر مرکزی صورت گرفته است .
مدیر بازرسی شبکه و امداد سایپا یدک بیان داشته است که اهمیت نظارت و بازرسی بر نحوه عملکرد امداد گران خیلی زیاد است و این نظارت در نوروز 96 برای طرح نوروزی صورت گرفته است .