برچسب: ویژگی های منفی

چند ایراد از خودروی ساینا

یکی از ایراداتی که می توان به خودروی ساینا گرفت این می باشد که قیمت این خودرو از تیبا حداقل 2 یا 3 میلیونی گران تر می باشد در حالی که قدرت موتور و توان فنی این دو خودرو یکسان می باشد .
یکی دیگر از ویژگی های منفی این خودرو امکانات و تجهیزات ضعیفش هست . برخی از امکانات را تنها به صورت آپشن بر سر این خودرو نصب می کنند در حالی که امکانات خارق العاده ای نیست .
خودروی ساینا را در نمای بغل می توان زشت نامید چراکه همان تیبای خودمان می باشد اما زه آن را حذف کرده اند که همین باعث زشتی آن شده است .