برچسب: پرداخت نخستین قسط برای سایپا

پرداخت اولین قسط مشارکت با سایپا از سوی سیتروئن

آن گونه که مدیرعامل کمپانی سایپا بیان داشته است پس از نهایی شدن مشارکت سایپا و شرکت سیتروئن اولین قسط از سوی کمپانی سیتروئن به حساب شرکت سایپا واریز شده است .
وی همچنین بیان داشت که در سال 95 شرکت سایپا موفقیت های زیادی را به دست آورده است که به موجب همه تلاش های بوده است که مدیران و کارکنان داشته اند .