برچسب: پیشینه

پیشینه شرکت سایپا

در سال 1344 شرکت سایپا با سرمایه نخستین 160 میلیون ریال تاسیس گردید .
در زمان تاسیس این کمپانی با نام شرکت ایرانی تولید اتومبیل سیتروئن ایران معرفی گردید اما در سال 1354 بود که نامش را تغییر داد و با نام انحصاری سایپا معرفی گردید.
این کمپانی در سال 1345 به ثبت رسیده و بعد از 2 سال به بهره برداری رسید .