برچسب: چشم انداز

چشم انداز سایپا

سایپا برای کمپانی خود یک چشم انداز در نظر گرفته است و این کمپانی چشم انداز در نظر گرفته خود را رسیدن به یک اتوموبیل سازی بین المللی اعلام نموده است .
سوالی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که سایپا برای رسیدن به چشم انداز خود یا همان تبدیل شده به یک خودروساز بین المللی چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
پاسخ موارد زیر می باشد :
مالكيت برند اختصاصي
مديريت محصول و پلتفرم
مديريت شبكه فروش و خدمات پس از فروش
حضور فعال در بازارهاي داخلي و بين المللي،
توان رقابتي در كيفيت و قيمت و بازيگري اصلي در بازار ايران