برچسب: ژیان

ژیان در ایران

خودروی ژیان از اواخر سال 1340 توسط شرکت سایپا در ایران به مرحله تولید رسید
این خودرو به دلیل کوچک بودنش برای خانواده هایی مناسب بود که جمعیت کمی داشتند . ژیان برای تردد های درون شهری خورویی مناسب بود .
این اتومبیل دارای قیمتی پایین و همچنین مصرف بنزین کم بود از این رو در میان مردم محبوبیت داشت