برچسب: 111

SAIPA 111 SE | سایپا 111 اس ایی

X 100 موفق شد با قدم نهادن در عرصه بازار ایران توجه بسیاری از مردمان را به سوی خود جلب کند و طرفداران زیادیی را برای خود پیدا کند
مصرف ترکیبی این خودرو باعث شده که این خودرو از سایر خودروها متمایز گردد و مردم بیشتر خواهان این ماشین شوند