برچسب: 132

SAIPA 132 | سایپا 132 (دوگانه)

خودرو سایپا 131 در برابر نسخه هاچ بک خود به کلی تغییر نموده است چه از حیث ظاهری چه باطنی
اما متاسفانه میتوانیم به جرات بگوییم که حتی نسبت به دیگر محصولاتش زشت تر هم شده است به جای اینکه ارتقا یابد