برچسب: 141

SAIPA 141 | سایپا 141

سایپا 141 نسبت به نسخه معمولی پراید دارای یک سری ومزایا و یک سری معایب می باشد
مزایای این خودرو مانند: زیباترشدن کنسول میانی.قابلیت بسته شدن دریچه کولر. باز شدن فضای صندوق…
معایب این خودرو شامل: بازار ضعیفش. بی کیفیت بودن خودرو…