برچسب: DYANE | ژیان

DYANE | ژیان

هدف از تولید اتومبیل ژیان ساخت خودرویی با قیمت مناسب و بهای نگهداری پایین بود که مناسب برای نیاز خانواده ها و همچنین مناسب برای شهرها باشد .
اتومبیل سیتروئن ژیان یک خودروی کوچک می باشد که به وسیله سیتروئن در سال های 1967 تا 1983 به تولید رسیده است