برچسب: SAINA

ساینا | SAINA

ساینا بر روی پلتفرم ایکس 200 طراحی گردیده است و تغییرات آن شامل : تغییرات در قسمت مه شکن جلو و عقب تغییر بر روی درب صندوق جلو پنجره آیینه ها و …